Menu

 • Informacja

  W poniedziałek 21 października do szkoły przyjeżdża fotograf.

 • Informacja dla kl.5"b"

  W klasie 5b nastąpiła niewielka zmiana w planie lekcji. W środę uczniowie przychodzą na godz.8:00 i rozpoczynają lekcją języka polskiego, a w czwartek zaczynają od drugiej lekcji (8:45) :)

 • „Tropimy literki, tropimy cyferki. Tropimy przyrodę i świata urodę..."

  „Tropimy literki, tropimy cyferki. Tropimy przyrodę i świata urodę..." to słowa piosenki, którą śpiewali mali tropiciele wiedzy w bardzo ważnym dla nich dniu pasowania na ucznia.

          Ta doniosła uroczystość połączona z uroczystością Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 10 października. Do szkolnego grona zostali przyjęci uczniowie klasy I, której wychowawcą jest pani Joanna Sołtysik.

          W tym szczególnym dla pierwszaków dniu towarzyszyli im rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i starsi koledzy. Pierwszoklasiści wraz z kolegami i koleżankami z klasy szóstej przedstawili program słowno - muzyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Specjalnym prezentem dla Pani Dyrektor i wszystkich Pracowników naszej szkoły, w podzięce za trud i dobre serce okazywane każdego dnia był walc wiedeński z „Nocy i dni” oraz piosenka „Radość najpiękniejszych lat” z repertuaru Anny Jantar.
   Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie ślubowania, po którym Pani Dyrektor dokonała wielkim ołówkiem pasowania na ucznia. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali od Dyrekcji szkoły pamiątkowe dyplomy. Na akademii zostały również wręczone nagrody Dyrektora dla Pracowników szkoły za zaangażowanie w swoją pracę na rzecz szkoły.

          Życzymy naszym pierwszakom wytrwałości w tropieniu wiedzy, a nauczycielom cierpliwości i zadowolenia z wykonywanych obowiązków.

   

 • Informacja

  Przypominamy, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w miesiącu październiku są 14X i 31X. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze (zapisy do świetlicy szkolnej – na tydzień przed wyznaczonym dniem).

 • Pasowanie na ucznia

  Pasowanie na ucznia odbędzie się 10 października br. o godzinie 9:00. Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość rodziców pierwszoklasistów.

 • Informacja ze strony Urzędu Miejskiego

   Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna przyjedzie w najbliższy piątek (27 września) do Miasteczka Śląskiego, wesprzeć nas w promocji projektu nr 10 w Budżecie Partycypacyjnym Powiatu Tarnogórskiego!

  Plan wygląda następująco:

  ➡️ rowerzyści bardziej zaawansowani - zbiórka o 16:00 przy Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim i wyjazd do Tarnowskich Gór, skąd powrót razem z TRMK do Miasteczka,

  ➡️ młodzież szkolna i mieszkańcy Miasteczka dołączą się ok. 17:45 na Placu Jagiełły i ruszają do Żyglina,

  ➡️ młodzież szkolna oraz mieszkańcy Żyglina i Żyglinka dołączają na placu za sklepem ok. 18:00, wtedy w asyście OSP nastąpi przejazd do Parku Rubina.

  Serdecznie zapraszamy! 👍

 • Sprzątanie Ziemi

  Kliknij zdjęcie:)

 • Informacja

  informacja.pdf​​​​​​​

 • Plan lekcji ze zmianami od 16 września

  Plan_lekcji_ze_zmianami_od_16_IX_1291_(2).pdf​​​​​​​​​​​​​​

 • Ale było fajnie...

  W sobotę 14 września 2019 roku w naszej szkole odbył się Festyn Szkolny pod hasłem „Po naszymu czyli po śląsku”.

  Głównymi celami festynu było: kultywowanie śląskiej tradycji, zacieśnianie więzi emocjonalnej rodziców ze swoimi dziećmi poprzez wspólne przeżywanie wolnego czasu, promocja szkoły w środowisku lokalnym, integracja jej ze środowiskiem lokalnym, dostarczenie uczestnikom wielu okazji do radości, śmiechu i dobrego nastroju, ale nade wszystko pomoc finansowa na dalszą rehabilitację dla Julki, uczennicy naszej szkoły.Tego dnia cała społeczność szkolno-przedszkolna wraz z Radą Rodziców przygotowała dla wszystkich gości szereg atrakcji.

  Zabawa była wyśmienita! Na dobry początek wypuszczono w niebo gołębie - symbol miłości, na znak wielkiego, otwartego i szlachetnego serca każdego z uczestników naszej zabawy. Następnie na scenie zaprezentowano występy artystyczne zarówno zaproszonych artystów jak i uzdolnionych przedszkolaków naszego przedszkola i uczniów naszej szkoły. Uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły wykazali mnóstwo inwencji twórczej i umiejętności. Przygotowano stanowiska z potrawami na ciepło i zimno, na słodko i kwaśno, na lekko i ostro. Uczestnicy festynu za drobną opłatą mogli skosztować nieziemskich dobroci mogących zachwycić swym smakiem. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych: dmuchany zamek, foto budka, loteria fantowa, malowanie twarzy, zabawy plastyczne, ruchowe, taneczne, wokalne, i jeszcze dużo by wymieniać.

  Jeszcze raz składamy ogromne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację festynu oraz gościom za ich liczne przybycie i szczodrość w przekazywaniu funduszy na rzecz Julki.

   

 • Integracja w Szkole Podstawowej nr 2 w Miasteczku Śląskim

   

   

  Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie

                                                                                                  Maria Grzegorzewska

   

              Nasza szkoła rozrasta się i pięknieje z każdym rokiem. Odremontowane zostały korytarze, klasy, stołówka i ubikacje. Szkołę przystosowujemy także do potrzeb uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Mamy podjazd, salę terapii sensorycznej, pomoce do zajęć terapeutycznych oraz szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych: dogoterapię, zajęcia z integracji sensorycznej, surdopedagogiki, terapia słuchowa metodą Tomatisa tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, zindywidualizowane ścieżki edukacyjne i zajęcia indywidualne.

              Chcąc objąć szczególną troską uczniów z deficytami i zapewnić im jak najlepszy rozwój, w tym roku szkolnym utworzono w naszej szkole klasę integracyjną.

  Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących,
  z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną).

   

  INTEGRACJA W SZKOLE TO KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH:

  • Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólne przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.

   

  • Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.

   

  • Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi ludźmi.

   

  • Rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

   

   

  ORGANIZACJA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH:

              W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie, realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.

  W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany. W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.

  W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowo różnorodne zajęcia specjalistyczne.

              W naszej szkole jest  10 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, dlatego mamy nadzieję, że utworzenie takich klas zaspokoi potrzeby wszystkich uczniów

  Barbara Skórka

   

 • Plan festynu szkolnego

  PLAN_FESTY_1274_.pdf​​​​​​​

 • Nowy plan lekcji obowiązuje od 9 września

  Plan_lekcji_aktualny_od_9_IX_19__1286_(1).pdf​​​​​​​​​​​​​​

 • Ubezpieczenie-warunki umowy

  warunki_umowy.pdf​​​​​​​

 • Podręczniki

  Podreczniki_2019_20_1210_(1).doc​​​​​​​​​​​​​​

 • Plan lekcji ze zmianami z 03.09.br.

 • Ogłoszenia

  04 września o godz.17:00 odbędzie się zebranie wychowawców klas z rodzicami. O godz.17:30 zapraszamy przedstawicieli trójek klasowych na spotkanie RR.

  14 września zapraszamy na festyn szkolny od godziny 13:00 do 17:00

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

  Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 02 września br. Inaugurację nowego roku rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 8:00 w kościele parafialnym w Żyglinie. Uroczyste powitanie uczniów przez Panią Dyrektor nastąpi ok. godz. 9:00 w  sali gimnastycznej naszej szkoły. 

 • Czerwiec w ZSP w Żyglinie

  Czerwiec w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żyglinie

   

                 Choć w czerwcu pachnie już wakacjami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żyglinie działo się wiele. Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, w czasie której spotkały Skarbnika. W obu grupach odbyły się Dni Rodziny. Maluchy zagrały dla swoich rodziców na bum-bum rurkach, natomiast starszacy przygotowali przedstawienie „Małpka Tita”. Żegnając się z przedszkolem sześciolatki zatańczyły poloneza. Podsumowano także konkursy, w których przedszkolaki brały udział: „Sto lat Niepodległej”, Mini debiuty” i „ Moja rodzina”.

                 W piękny, słoneczny dzień uczniowie zebrali się na podwórku szkolnym by w przyjemnej atmosferze wspólnie czytać książki. Działo się to w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

                 Na początku miesiąca kierując się przysłowiem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”, uczniowie klas VIII, VI i V wybrali się na wycieczkę do Miasteczka Śląskiego. Głównym punktem harmonogramu było obejrzenie wystawy pod nazwą „Echa PRL-u” w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pani Lilianna Rozińska – pomysłodawczyni i twórczyni ekspozycji – wyjaśniła uczniom genezę wystawy związanej z 30 – leciem obchodów upadku komunizmu w Polsce. Kolejną atrakcją wycieczki było zwiedzenie drewnianego kościoła p. w. Wniebowzięcia NMP. O historii kościoła, jego budowniczych i zgromadzonych tu dziełach sztuki sakralnej ciekawie opowiedział uczniom pan Marek Kaleja. Dzięki uprzejmości miasteczkowskiego proboszcza, księdza Marcina Królika zwiedzający mogli dokładnie obejrzeć wnętrze zabytkowej budowli oraz wejść na chór i przyjrzeć się organom. Ostatni punkt programu wycieczki stanowiła wizyta w Urzędzie Miasta, podczas której – w ramach doradztwa zawodowego – uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą miejskich urzędników.

                 6 i 7 czerwca uczniowie klasy VIII spędzili na wycieczce w Warszawie. Podczas dwudniowego pobytu w stolicy Polski ósmoklasiści zapoznali się z historią miasta i poznali najważniejsze zabytki stolicy – m.in. Stare Miasto, Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Barbakan, Katedrę św. Jana, Belweder. Wraz z przewodnikiem spacerowali Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem. Zwiedzili także Muzeum Powstania Warszawskiego. Przeżyli chwile zadumy i refleksji, spacerując po Powązkach.

                 Ważnym wydarzeniem dla wszystkich uczniów, a szczególnie ósmoklasistów, była uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/19. Najlepsi uczniowie z rąk pana Michała Skrzydło- Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, otrzymali nagrody. Byli to Kamil Wróbel i Daniel Pella. Także pani dyrektor wyróżniła najzdolniejszych uczniów, wręczając Dominikowi Śliwie i Danielowi Wróblowi Nagrodę Dyrektora. W drugiej części uroczystości, pełnej wzruszeń i wspomnień, pożegnaliśmy absolwentów naszej szkoły, życząc im sukcesów na kolejnym etapie edukacji.

   

  Barbara Skórka

   

strona:

Na podstawie art. 37 ust. 7 RODO Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch, mail: biuro@protecton.pl

Kontakt

 • ZSP Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim
  42-610 Miasteczko Śląskie
  ul. Harcerska 5
 • Telefon: (+32) 284 96 68

  Adres e-mail: szkolamiast@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć