Menu

Świetlica i Biblioteka

Godziny zajęć świetlicowych

Świetlica czynna codziennie od 6:30 do 16:00

Ramowy plan dnia świetlicy szkolnej

 

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Przygotowanie się do zajęć lekcyjnych. Sprawdzenie zadania domowego. Gimnastyka poranna.

 

8:00- 11:30 Gry i zabawy stolikowe. „Poranek z książką”- zajęcia czytelnicze.

 

11:30- 12:30 Zajęcia relaksacyjno-wyciszające. Odrabianie zadania domowego. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

12:30- 14:10 Zajęcia prowadzone przez wychowawców wynikające z planu pracy świetlicy szkolnej.

 

14:10-15:00 Zajęcia plastyczne, techniczne. Zabawy ruchowe w Sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe przy muzyce. „Świetlicowe kino”- oglądanie bajek i filmów dla dzieci. Zajęcia komputerowe.

 

15:00- 16:00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Porządkowanie świetlicy.

 

Rozkład zajęć może być na bieżąco modyfikowany.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 7 RODO Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch, mail: biuro@protecton.pl

Kontakt

  • ZSP Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim
    42-610 Miasteczko Śląskie
    ul. Harcerska 5
  • Telefon: (+32) 284 96 68

    Adres e-mail: szkolamiast@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć