Menu

Kalendarz

Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz roku szkolnegoKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

02 września 2019 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 grudnia - 31 grudnia 2019r.

3.

Ferie zimowe

 

13 stycznia - 26 stycznia 2020 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.

5.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

a) w szkołach podstawowych 8 dni wolnych od zajęć dydaktycznych tzw.dni dyrektorskie

 

 

b) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy moze być po odpracowaniu

14października 2019r.

31 października 2019r.

2,3 stycznia 2020r.

30 kwietnia 2020r.

12 czerwca 2020r.

 21,22,23 kwietnia 2020r. -egzamin ósmoklasisty

 

 

22 czerwca 2020r. po odpracowaniu 14 września 2019r.(festyn szkolny)

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

 

26 czerwca 2020r.

7.

Ferie letnie

27 czerwca  – 31 sierpnia 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych( z wyłączeniem ferii zimowych i letnich oraz 24 grudnia, 31 grudnia, 21,22,23  kwietnia oraz 22 czerwca ) szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze (zapisy do świetlicy szkolnej – na tydzień przed wyznaczonym dniem).

 

Na podstawie art. 37 ust. 7 RODO Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch, mail: biuro@protecton.pl

Kontakt

  • ZSP Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim
    42-610 Miasteczko Śląskie
    ul. Harcerska 5
  • Telefon: (+32) 284 96 68

    Adres e-mail: szkolamiast@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć